...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޭނު
ނ.
(1) ހިލިހިލާ.
(2) ފިތްފިތަށް ލެނބޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މަޢުދަނީ ދިއުޅި.
(3) މަޖާޒު:
ގުޅުން.
(4) ފަލަ ހިލިހިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލިހިލާ . ދުންކަރާސް . ސިލްސިލާ . ޔާރި . ޗޭނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ