...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޭނުބުލޮކް
ނ.
ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ގިނަ ބުރުތައް ލައިފައިވާ ކައްޕި އެއް.
މިބޭނުން ކުރަނީ ބަރުއެއްޗެހި އެކަކު ނުވަތަ މަދުބަޔަކުވެގެން އުފުލުމަށެވެ.
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށްވެސް މިބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ