...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޮރޮއް
ނ.
(ޏ) އެއްޗެހި ތޮރުފުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިއީ މުށްގަނޑެއް ލައިފައި އޮންނަ ކައްޓެކެވެ.
މިކަށީގައި ފޮނުމަތާ އެއްގޮތަށް ދަރުޖަހައިފައިވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ