...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޮއްޕަޓު
ނ.
ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭރު ބަނޑުފިލާގެ ފެނުވަތުގައި، ފެހިފަޅައި ގާ ފޮރި ޖެހިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ބަނޑުފިލާގައި ލާން ހަދާފައި ހުންނަ ތަތް އެއްޗެއް.
މި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ތެލުގެ ތެރެއަށް އުށާއި ގިރިސް އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ