...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޯކު
ނ.
(1) ބޯޑުގައި ލިޔުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަމަށި ފޯލި.
މި އެކި ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
(2) އިލެކްޓްރިކް ހޮޅި ބުރީގެ ތަންމަތީގެ އެތެރޭގައި ކޮއިލު އޮޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗޯކުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ