...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޯސް
ނ.
(1) ތަނަކުން ފެން ނުވަތަ ދިޔާ އެއްޗެއް ފައިބާއިރު އިވޭއަޑު.
(2) ކުޅިއެއްޗެއް ކާއިރު ކުޅިވީމާ އަނގައިން ލައްވާ އަޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ