...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙައްޖު
ނ.
(1) ޙައްޖު.
(2) އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . އަރަފާތު . އަރަފާތްދުވަސް . އިދުގެރިހިއްޕެވުން . އިޙުރާން . އިޙްރާމް . އީދުގެރިހިއްޕެވުން . މުޒްދަލިފާ . ފަސްރުކުން . ދަމުކުޅި . ދަގަރުނާސި . ތަކުބީރުތެރެ . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ޒުލްޙިއްޖާ . ޙައްޖަށްދިއުން . ޙައްޖުބޯފޮޅި . ޙައްޖު . ޙައްޖުވުން . ޙައްޖުމޫސުން . ޙައްޖުދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ