...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަމްދު
ނ.
ރިވެތި ތަޢުރީފާއިޘަނާ.
މިބަސް ޚާއްޞަ ވެފައިވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުކުން . ބޮޑުތަސްބީހަ . ޒިކުރު . ޙަމްދުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ