...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަލާލު
ނއ.
(1) ޙަރާމްނޫން.
(2) ޙަރާމްގެ އިދިކޮޅު.
(3) ދީނުގައި ހުއްދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާން . މުޅަތަކެތި . ތަޙައްލުލުވުން . ޒަބަހަކުރުން . ޝުބުހަކަންތައް . ޝުބުހައެއްޗެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ