...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަލްޤާގެއަކުރު
ނ.
ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަރުތެރޭގެ މަޚުރަޖުން ކިޔާ ހައަކުރު.
އެއީ ކުރުއަލިފު ، ބަނޑުފެޅިހާ، ޢައުނު، ހާ، ޣައިނު، ޚާ މިހައަކުރެވެ.
މިއީ، އިޡުހާރުގެ 6 އަކުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ