...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަސަދަ
ނ.
(1) މީހަކަށް ލިބުނުމޮޅު ކަމަކާމެދު ތިމާގެ ހިތްދަތިވުމާއި އެމޮޅުކަމެއް ފިލައިދިއުމަށް އެދޭ އެދުން.
(2) ނއ.
ދެކޮޅުވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައިކަން . ދެކޮޅުވެރި . ދެކޮޅުވެރިކަން . ދެކޮޅުވެރިވުން . ޒާތީޙަސަދަ . ޙަސަދަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ