...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙޫރުން
ނ.
(1) ސުވަރުގެވަންތަ ވެރިންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސުވަރުގޭގައި ތިބޭ ރީތި އަންހެނުން.
(2) އާދަޔާ ޚިލާފަށް ލޯރީތި އަންހެނުން.
(3) ޙޫރުލްޢީނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ