...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަރަދު
ނ.
(1) ހޭދަ.
(2) ހޭދަކުރާތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހަރަދު . ހިލޭޖެހުން . ހޭދަ . ހޭދަކުރުން . ހޭދަވުން . ނަފަގާތް . ނަފަގާތްދިނުން . ނަގައިލުން . ބަޔާނާކުރުން . ބަޖެޓް . ބާކީ . ކަރަދު . ކާޑުމަސްބައި . އަންހެނުންމާލޫދު . އަންދާސީހިސާބު . އިސްރާފު . އިސްރާފުކުރުން . އިޤުތިޞާދު . އިޤުތިޞާދުކުރުން . ވާރުއޮޑި . ވާރުގެ . ވިހޭގެޚަރަދު . ވިދެޔާހުސްބުޅިޔާ . ފަހަތަހަބެލުން . ފަހަތުފަޔަށް ބެލުން . ފަންޑު . ފައިދާލުން . ފަދައަކުންކުރެ ފަދައެއްނެތުން . ފާސްކުރިހެދުން . ފިނދުވީދައިގެންކެއުން . ދަރަނި . ދުވަހުހިސާބު . ލެއްވުން . ޚަރަދުބަރަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ