...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަރަދުބަރަދު
ނ.
(1) ހޭދަކުރާތަކެތި (2) ޚަރަދު.
(3) ދީނީގޮތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ކެއިންބުއިމާއި އެހެނިހެން ކަންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ