...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަރީފު
ނ.
(1) އަހަރަކު ހަތަރުމޫސުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ތިންވަނައަށް އަންނަ މޫސުން.
(2) ގަސްގަހުގެ ފަތްވެރޭ މޫސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ