...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަބަރު
ނ.
(1) ކަބަރު.
(2) ކަމެއް ހިނގިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަން . ހިލަމާދިއުން . ހުވަން . ހުވަންހިލަން . ހެއިނެއްތުން . ހޭނެއްތުން . ހޭނެތުން . ނޫސް . ނޫސްއެޖެންސީ . ނޫސްވެރިން . ނޫސްޖެހުން . ރިޕޯޓަރު . ބީރަށްވެހި . ކަބަރު . ކަބަރުބެލުން . ކަބަރުކުރުން . ކަބަރުވުން . ކަބަރެދަބަރެ . ކޯނިޖުމްލަ . އެންގުން . ވަނަވަރު . ވަނަވަރުބެލުން . ވަނަވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވަޢީދު . ވާހަކަ . ވާހަކައެހުން . ވާހަކަވުން . ވާހަކަގޮވުން . ވާނުވާ . ވާނުވާގޮތް . މުރާސިލު . މޫމިޔާ . މެސެޖު . ފަރުދޭސީން . ފެތުރުން . ފޮޓޯޚަބަރު . ދުވަހުނޫސް . ތަންޑާވުން . ލިސާންވުން . ލުނބޯދެމުން . ސަލާންގަލާންކުރުން . ސާދާޖުމުލަ . ޓެލެކުސް . ޙާލުއަޙުވާލު . ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތް . ޚަބަރުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ