...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަބަރުފެތުރުން
މ.
(1) ޚަބަރެއް ޢާއްމުކުރުން.
(2) ނޫހާއި، ރޭޑިޔޯ އާއި ޓެލެވިޒަން ފަދަ ވަސީލަތަކުން ޚަބަރެއް ހާމަކުރުން.
(3) ކަމެއް ހިނގިގޮތް ހާމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫސްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ