...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަބަރުދިނުން
މ.
(1) ޚަބަރަކަށް ހިމެނޭ ވާހަކައެއް މީހަކު ގާތުބުނުން.
(2) މީހެއްގެ ގާތުގައި ވާހަކައެއް ބުނުން.
(3) ކަމެއް ހިނގި ގޮތުގެ ވާހަކަ މީހަކަށް އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ