...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަލާޞް
ނ.
(1) ނިމޭނިމުން.
(2) ހުސްވާހުސްވުން.
(3) އަދާވާ އަދާވުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ދަރަނި ޚަލާސްވެއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަދާވުން . ދަރަނި އަދާކުރުން . ދަރަނި އަދާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ