...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަޞީލަތް
ނ.
(1) މީހެއްގެ އުޅުމުގައި އަންނަގޮތް.
(2) އަޚުލާޤު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްތާނުންކަނޑައިލުން . މޫނުކަޅު . މޫނުކަޅުވުން . ޠަބީޢަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ