...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިތާނުކުރުން
ރީގައި ދިގުކޮށް އޮންނަ ހަންކޮޅު ކަނޑައިލުން.
(2) އަންހެންކުދިންގެ ކުޅަދިލީގެ މަތީގައި ތޫނު ކަމެއް ޖައްސައިލައި ލޭ ދައްކައިލުން.
(3) ނަކަތްގެލެއްވުން.
(4) ގޭބޭންދުން.
(5) ކުރަފަތްޖެހުން.
(6) އިސްލާންކުރުން.
(7) ބޭންދުން.
(8) ބޭއްވުން.
(9) ހިތާނުގެލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަތްގެލެވުން . ބޭންދުން . ކައްޕުކެނޑުން . ގޭބޭންދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ