...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިލާފު
ނ.
(1) ތަފާތު.
(2) އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމައިންނެއްޓުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަޑިހޭވުން . ހާދިސާ . ހާތްތެރި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުތުރުބަސް . ހުތުރުކަން . ނާޖާއިޒު . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ބޭއިންސާފު . ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން . ކަރާމަތް . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތްތެރިކަން . ކުށް . ކުށްވެރި . އަރައިރުން . އަރައިރުންވުން . އަރާރުން . އައްދޭ . އިދިކޮޅު . އިދިކޮޅުވުން . އިލްހާމު . އުޅުން . މަހިނޫރު . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ . މަގުންނެއްޓުން . ފަރަގު . ފަރަގުކުރުން . ފަރަގުވުން . ފާފަކުރުން . ފިޔަލަ . ފުރެކިއުން . ދާމުދޫމު . ދޮގު . ދޮގުހެދުން . ލޮނދިފާނަ . ގުގުން . ޕެނެލްޓީ . ޖާސޫސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ