...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިލާފުވުން
މ.
(1) ތަފާތުވުން.
(2) ދެބަސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމައިންނެއްޓުން . ރަޑަވުން . އަރައިރުންވުން . އިދިކޮޅުވުން . މަގުންނެއްޓުން . ފަރަގުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ