...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިލޭސްމޭ
ނ.
ކަރުތެރޭގައި އުފެދޭ ދަވައެއް.
މިދަވައިގެތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރު ހުދުކުލައިގެ ފުއްފުއްވެސް ހުރެއެވެ.
މިދަވަ، އުފެދެނީ، ބައެއްފަހަރު އަރިދަފުސް ވައްތަރު ވުމުންނާއި، ސައިނަސްގެ ސަބަބުންނާއި، ގިނައިން ވައިލެވޭގޮތްވީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެލެސްމަ . ކިލޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ