...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިޔާނާތް
ނ.
(1) ތިމާގެ ހަވާލުގައިހުރި އަނެކެއްގެ އެއްޗެއްގައި ޖެހޭޖެހުން.
(2) ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ތެދުވެރި ނުވާ ނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަޖަމުކުރުން . ނިމެއްކުހަރާމީ . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ