...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިޔާލު
ނ.
(1) ވިސްނުން.
(2) ފިކުރު.
(3) ކުރާބުއްދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޖާނު . ހަމަނުޖެހުން . ހަތްއަޖައިބު . ހިތްކާފަރުކުރުން . ހިތްކާފަރުވުން . ހޭބޯ . ބާނީ . ކަޓުކަން . ކަޓުވުން . ކަޓުމުއްލާ . ކުލަބު . ކޯހުގާފު . އަޖިދަ . އަޖިދައިގެއައިން . އެއްކަށިވީރު . ވަހުމު . ވަސްވާސް . ވާހަކަ . ވާހިޔާތު . ވިންދު . މުއްސަނދި . މުއްސަނދިކަން . މުއްސަނދިވުން . މުޠާލިޢާކުރުން . ފަރުމާ . ފަރުމާ ކުރުން . ފަރުމާކުރާމީހާ . ފިކުރު . ފިކުރުކުރުން . ފީނުން . ދަމުޅިއެރުވުން . ދަތުރުކުރުން . ދީލަތިކަން . ދުނިޔެ . ދުރަށްވިސްނުން . ދެބަސްވުން . ދެއަތަށްކިރުން . ދެފުށުއެޅުން . ތެއުގުޅާސާދާކުރުން . ތޮށިގަނޑު . ލަންދު . ގެނބުން . ޚިޔާލީފޮލާ . ޝުޢޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ