...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިޔާލުކުރުން
މ.
(1) ފިކުރުކުރުން.
(2) ކަމަކާމެދު ވިސްނުން ހިންގުން.
(3) ބުއްދިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިކުރުކުރުން . ފީނުން . ދުރަށްވިސްނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ