...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
މ.
(1) ކަމަކާމެދު ވިސްނޭގޮތް ބުނެ ހާމަކުރުން.
(2) ބުއްދިޔަށް ފެންނަގޮތް ބުނެ ހާމަކުރުން.
(3) ކަމަކާމެދު ފިކުރަށް އަންނަގޮތް ބުނެހާމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ