...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުދު
ނއ.
(1) ތިމާ އަމިއްލައަށް.
(2) ތިމާކަން ގަދަރުކުރުމަށް ބުނާބަހެއް.
(3) ނިސްބަތްކުރާ ފަރާތް ގަދަކުރުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) އެކަން ކުރީ ޚުދު އަހަންނެވެ.
(ށ) އެތަން ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ޚުދް ކީރިތި މަހާރަދުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިކުޓޭޓަރު . ޚުދު . ޚޮދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ