...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުދުމުޚްތާރު
ނއ.
(1) ގޮށްމުށުބާރުން ވެރިކަންކުރާ.
(2) މީހުންގެ ލަފަޔާ ނުލައި ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ