...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުދުމުޚްތާރުވެރިޔާ
(1) ގޮށްމުށު ބާރުން ވެރިކަންކުރާ މީހާ.
(2) މީހުންގެ ލަފަޔަކާ ނުލައި ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ