...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުލާޞާ
ނ.
(1) ކުރުކޮށްފައިވާ މުޙހިންމުބައި.
(2) ލިޔުމެއްގެ ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ނުވަތަ މަޒުމޫނެއްގައިވާ ވާހަކަތަކުން މުހިންމު ނުކުތާތަށް ހިމަނައިގެން އެއެއްޗެއް ކުރުކޮށްފައިވާ ބަޔާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ