...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުލްޤު
ނ.
(1) އަޚްލާޤު.
(2) ޚަސީލަތް.
(3) ރީތި ސިފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮލަފާ . ވޮށްއަލިވާހިސާބު . މަޑުމައިތިރި . މަޑުމައިތިރިކަން . ދޮންމަންމަދޮން ނިޔަދުރެއްފަދައެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ