...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚުޠުބާ
ނ.
ބައެއްނަމާދު ނުވަތަ ދީނީ ބައެއް މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން އިއްވޭ ދީނީ ނަޞޭޙަތް މިސާލު:
(ހ) ހުކުރު ޚުޠުބާ.
(ށ) ޢީދު ޚުޠުބާ.
(ނ) ކާވެނީގެ ޚުޠުބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިންބަރު . ޚުޠުބާ . ޚުޠުބާކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ