...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚޮލިސާ
ނ.
(1) ބަޑި ރޯކުރަންގެންގުޅޭ އެތި.
މިއޮންނަނީ ފޫޓުބައި ނުވަތަ 3 ފޫޓު ހުންނަވަރުގެ ދަނޑި ބުރިއެއްގެ ކޮޅުގައި ކޮރު ދަނެއް ހަރުކޮށްފައެވެ.
(2) ފޮލިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ