...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ
ނ.
ޝަހާދަތް.
އަޝްހަދު އައްލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ވައަޝްހަދު އަންނަ މުޙައްމަދައް ރަސޫލުއްﷲ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްރުކުން . ޝަހާދަތް . ޝަހާދަތްގޮވުން . ޝަހާދަތްޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ