...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަހާދަތް އިނގިލި
ނ.
ބޮޑުވާއިނގިއްޔާއި މެދުއިނގިއްޔާ ދެމެދުގައި ހުންނަ އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޅި . އިނގިލިމެޅުން . ފަސްއިނގިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ