...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަހާދަތްލައިދިނުން
މ.
(1) މަރުވާ މީހާއަށް ޝަހާދަތް ކިޔައިދިނުން.
(2) މަރަށް ހާޒިރުވާ މީހާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޝަހާދަތް ކިޔައި އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ