...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަރަފު
ނ.
(1) ޢިއްޒަތް.
(2) މާތްކަން.
(3) މަތިވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރުފަލި . އަބުރާބެހުން . އަބުރު . އަބުރުހިފެހެއްޓުން . މާޗުޕާސްޓު . މާޗުޕާސްޓްކުރުން . ގަދަރުއުފުލުން . ގަދަރުވެރިން . ގަދަރުވެރިކަން . ގަދަރުދިނުން . ގަދަރުލިބުން . ޑަކުޓަރު . ޑިގުރީ . ޤަދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ