...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަކުވާ
ނ.
ކަންކަމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ކެތް . ކެތްނުލެވުން . ކެތްކުރުން . ކެތްތެރި . ކެތްތެރިކަން . ކެތްތެރިވުން . ކެތްތެރިޔާ . ސިޓީލުން . ޝިކާޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ