...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝައްކު
ނ.
(1) ކަށަވަރު ކަމެއްނެތި ހީވާ ހީވުން.
(2) ކަންކަމާމެދު އުފެދޭ ވަސްވާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްތެޅޭބަލި . ހީ . ނިޔަތްއަރާރުންވުން . ނިޔަތްތެދުކުރުން . ރިއްސަށްލޯލުން . ބުރުދާގައިމުކުރުން . ބޯކޮޅުބެލުން . ވަހުމު . ވަސްވާސް . ފިނިބަލި . ފޮތިގަނޑުގައި އަތްލުން . ދެބަވުން . ދެބަފާދަރި . ދެބަޖެހުން . ތުހުމަތު . ތޯތޯ . ތޯތޯކުރުން . ތޯތޯވުން . ތޯތޯދުވަސް . ސާފުވުން . ޔޯ . ޝުބުހަކަންތައް . ޝުބުހައެއްޗެހި . ޝުބުހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ