...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝައްވާލު
ނ.
(1) ރަމަޟާންމަހާ ޖެހިގެން އަންނަމަސް.
(2) ކުޑައީދުމަސް.
(3) ހަނދުމަހުގެ ކަލަންޑަރުގެ ދިހަވަނަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަރޯދަ . ނާބަ . ކުޑައީދުމަސް . ފިތުރުޢީދު . ފިތުރުޢީދު ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ