...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން
ތްފުޅަށް ވަތްކޮށްފައި، ވަލީވެރީންގެ ފާތިޙާފުޅަށް ވަކިން ބަތްކޮޅެއް ވަތްކުރުން.
މިކަން ކުރާގޮތަކީ، ލާހި ބޯތަށްޓަކަށް ބަތްއަޅައި ބާރުކޮށްފައި ޞަލަވާތްފުޅުތަށީގެ އެއްއަރިމައްޗަށް ބޯތަށި ބަންޑުން ޖަހަނީއެވެ.
ދެން ބޯތަށި ނަގާއިރު ހުންނާނީ ބޮނޑިބަތެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ