...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަފާޢަތްޕުޅު
ެވުން އަވަސްކޮށް ދެއްވުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ވަޑައި ގަންނަވާ އެދިވަޑައިގަތުން.
(2) އިހުގައި ޞަލަވާތްފުޅަށް ވަތްކުރާއިރު ޞަލަވާތުތަށީގެ އެއް ކައިރިއަށް ވަށްބޮނޑިބަތެއްހެން ޖަހާބަތްކޮޅު.
މިގޮތަށް ޖަހާ ޖެހުމަށް ސަފާތަށް ޖަހަންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ