...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަޚްޞިއްޔަތު
ނ.
(1) މީހެއްގައި ހުންނަ މީސްވަންތަކަން.
(2) އިންސާނެއްގައި ހުންނަ އިންސާނީ ވަންތަ ކަމުގެ ސިފަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ