...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝަޢުބާން
ނ.
ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ އަށްވަނަ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުބޯފޮޅި . ހިޔަރަކާތްދުވަސް . ރޯދަބޯފޮޅި . މާހެފުން . ތިންމަހުރޯދަ . ތިންމަހުރޯދަހިފުން . ޝައްބާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ