...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝާހީ
ނއ.
(1) މާތް.
(2) ރަސްމަތިފުށުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވޭލި . މަހާކަލަމިންޖާ . ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން . ޕެލަސް . ޝާހީޚާންދާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ