...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝިރުކު
ނ.
(1) މާތް ﷲ އާ އެހެން ފަރާތަކާ ކުރާ އެއްފަދަ.
(2) މާތް ﷲ އާއި އެހެން ފަރާތަކާ ކުރާ ބައިވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ