...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝީލްޑު
ނ.
އެކިއެކި ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން ދޭއެއްޗެއް، ޢާންމުކޮށް މިހަދައިފައި ހުންނާނީ އިނގިރޭސިން ބޭނުން ކޮށްއުޅުނު އައްޑަނައާއި ވައްތަރު ސިފައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ