...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝުކުރު
ނ.
ކޮށްދޭ ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ހިތުގައި އުފެދޭ ހެޔޮ އެދުމާއި އިޚުލާސްތެރިކަމުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރާ ފާޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ޝުކުރުއަދާކުޅައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ